Kênh marketing Online đơn giản để kéo khách hàng tới siêu thị mini của bạn

Kênh marketing Online đơn giản để kéo khách hàng tới siêu thị mini của bạn

Marketing siêu thị mini online là cách kéo khách hàng đến cửa hàng vô cùng hiệu quả, nhưng đa phần các cửa hàng đều chưa khai thác đến, và đang lãng phí tài nguyên cửa hàng của mình. 1. Marketing