Rất nhiều người thắc mắc các loại thuế cửa hàng tạp hóa phải nộp là những gì? Để có thể chắc chắn trong việc cửa hàng của nhà mình kinh doanh hợp pháp và trách nhiệm với đất nước của người kinh doanh, thì người kinh doanh hộ cá thể cần phải nộp những khoản thuế sau:

1.Thuế môn bài đối với hộ kinh doanh cá thể:

Được chia làm 6 bậc theo Điểm 2, Mục I Thông tư số 96/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài Chính:
Bậc thuế Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1 Trên 1.500.000 1.000.000
2 Trên 1.000.000 đến 1.500.000 750.000
3 Trên 750.000 đến 1.000.000 500.000
4 Trên 500.000 đến 750.000 300.000
5 Trên 300.000 đến 500.000 100.000
6 Bằng hoặc thấp hơn 300.000 50.000

2. Thuế giá trị gia tăng:

Thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể được tính căn cứ vào biểu tỷ lệ GTGT trên doanh số áp dụng tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo công văn 763/ BTC-TCT ngày 16/01/2009 của Bộ tài chính. Việc tính thuế sẽ căn cứ vào khu vực kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, doanh thu.

Công thức tính thuế GTGT:

Thuế khoán thuế GTGT = biểu giá trị gia tăng trên doanh thu của cục thuế ban hành  x  với doanh thu   với thuế suất thuế GTGT.

3. Thuế thu nhập cá nhân:

Thuế TNCN được tính căn cứ vào biểu tỷ lệ ấn định thu nhập chịu thuế trên doanh thu áp dụng đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo quyết định 16334/CT-QĐ ngày 30/12/2008 của Bộ tài chính.

Công thức tính thuế TNCN:

thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân = tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu do cục thuế ban hành x doanh thu.

(Theo cty Luật Minh Khuê)

Các loại thuế cửa hàng tạp hóa phải nộp
Các loại thuế cửa hàng tạp hóa phải nộp

Các loại thuế cửa hàng tạp hóa phải nộp có đôi chút với khác biệt so với siêu thị mini, bởi mô hình kinh doanh siêu thị mini cần phải có đăng ký hoạt động dạng doanh nghiệp, do đó đối với siêu thị mini quy mô vừa và nhỏ (dưới 200m2) thì nên xem xét tới khả đăng ký hộ kinh doanh cá thể để các thủ tục, hóa đơn, chứng từ sẽ giảm độ phức tạp so với đăng ký kinh doanh doanh nghiệp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *